Het mkb is een belangrijke motor voor de werkgelegenheid. Dat vereist wel dat het risico voor een bedrijf klein moet zijn om mensen in dienst te nemen. Met een proefperiode, tijdelijke contracten en een goede administratie kun je een afgewogen oordeel maken en indien nodig op tijd handelen.

Proeftijd
Om te bepalen of een nieuwe werknemer geschikt is voor je bedrijf kun je een proeftijd afspreken. Dat is alleen toegestaan bij een contract van minimaal zes maanden. Deze mag niet langer dan een maand zijn bij een contract tot twee jaar. In de proeftijd kan zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder reden beëindigen. Toch is een maand wel héél kort om te zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Vandaar dat het aan te bevelen is om daarnaast ook te werken met tijdelijke contracten.

Twee keer verlengen
Je mag een werknemer maximaal 24 maanden tijdelijk in dienst nemen en maximaal tweemaal een tijdelijk contract verlengen, daarna wordt het automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Het is dus zaak in die periode af te wegen of je hem of haar een vaste baan wilt geven. Je kunt bijvoorbeeld werken met een contract voor acht maanden, dat je tweemaal voor dezelfde periode verlengt. Tweemaal een halfjaar plus één jaar is ook mogelijk, maar leg de periode en de voorwaarden in alle gevallen vast. Pas tegen het einde van het derde contract hoef je te besluiten of de werknemer goed past binnen het bedrijf en goed functioneert.
Facebook_post_normaal-1
Goede administratie
Zorg voor een goed overzicht van de looptijd van je tijdelijke contracten. Bij een contract van zes maanden of langer moet je minimaal één maand voor de einddatum laten weten of je het wilt verlengen. Doe je dat te laat dan ben je verplicht de werknemer nog een maand extra door te betalen. Als je niets laat weten wordt het contract vanzelf verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode als het aflopende contract. Bij verlenging met gewijzigde voorwaarden moet je de werknemer tijdig en ondubbelzinnig duidelijk melden dat het contract afloopt tenzij hij of zij bereid is de nieuwe voorwaarden te aanvaarden.

Een goede overeenkomst
Leg de afspraken vast in een arbeidsovereenkomst. Met VraagHugo stel je deze heel eenvoudig via vraag en antwoord zelf samen. Dit kost je niet meer dan een kwartier. De overeenkomst is gemaakt door topspecialisten. Wanneer er wetswijzigingen zijn krijg je hier automatisch een update van.