Voorkom claims van uw personeel. Houd rekening met de WAB.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt per 1 januari 2020 van kracht. De wet heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers. Zo veranderen bijvoorbeeld de regels omtrent tijdelijke contracten en wordt er een nieuwe ontslaggrond aan de wet toegevoegd. In deze ondernemerstip gaan we in op de gevolgen van de WAB voor jouw als werkgever wanneer je met oproepkrachten werkt.

Gevolgen WAB voor oproepcontracten
Heb je oproepkrachten in dienst? Dan kan je, als je niet voldoet aan de WAB, claims krijgen van jouw personeel. Vanaf 1 januari 2020 ben je als werkgever namelijk verplicht om ieder jaar een aanbod te doen aan jouw oproepkrachten voor een vast aantal uur per week. Hiermee krijgt de oproepkracht meer zekerheid, omdat hij weet dat hij een minimaal aantal uur per week kan werken voor de werkgever. Als de oproepkracht het aanbod accepteert, ben je de flexibiliteit dus kwijt. Je bent verplicht het aanbod te doen in de eerste maand van het tweede jaar dat je de oproepkracht in dienst hebt. Daarna moet het aanbod ieder jaar in die maand opnieuw worden gedaan. Het aantal uur per week in dat aanbod moet dan ten minste gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat in de afgelopen 12 maanden gewerkt is. Doe je geen aanbod, dan heeft je oproepkracht alsnog recht op salaris over de uren waarvoor je een aanbod had moeten doen. Voor alle oproepcontracten die op 1 januari 2020 12 maanden of langer hebben geduurd geldt dat in de maand januari een aanbod moet worden gedaan. Houd daar dus rekening mee!

Het staat de oproepkracht overigens vrij om niet in te gaan op uw aanbod. Een reden hiervoor kan zijn dat de werknemer de flexibiliteit juist wel fijn vond en de verplichting niet aan wil gaan om een vast aantal uren te werken. Als u geen aanbod wilt doen kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. In dit geval moet u dit uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt, schriftelijk aan uw medewerker laten weten. Dat is overigens nu ook al zo.

Claims van uw werknemers
Als je het aanbod in de eerste maand van het tweede jaar niet doet en op de oude voet verder gaat met uw oproepkrachten houd je je niet aan de wet en loop je het risico dat je een claim krijgt van je oproepkrachten. Stel je voor dat je een oproepkracht een jaar lang in dienst hebt en dat deze gemiddeld 10 uur per week voor je gewerkt heeft. Het jaar daarop is het minder druk en roep je de oproepkracht slechts 5 uur per week op. De oproepkracht kan in dit geval een claim bij je neerleggen voor de 5 uur per week waar de werknemer recht op heeft. Uitgaande van 45 werkweken in een jaar en een uurtarief van € 12,50 komt dit op een claim van minimaal € 2.812,50 per jaar. Dit bedrag zal betaald moeten worden, ook al heeft de werknemer niet voor deze uren gewerkt. Het heeft geen zin de oproepovereenkomst te laten aflopen en de oproepkracht een maand later een nieuw contract aan te bieden: voor elk contract binnen zes maanden na het eerste contract geldt de plicht van het aanbod alsnog.

Administratieve uitdaging
De WAB brengt voor ondernemers administratieve lasten met zich mee. De aanbiedingsbrieven moeten tijdig verstuurd worden en er moet vastgelegd worden of de oproepkracht op het aanbod ingaat of niet. Het is dus belangrijk dat je op tijd in actie komt. Gelukkig bieden we een simpele waarmee je jouw aanbiedingsbrieven in een mum van tijd in elkaar zet.

Start WAB aanbiedingsbrief