Privacy statement snel verplicht voor zzp'ers

Privacy statement snel verplicht voor zzp'ers

De onbekendheid onder zzp'ers over de GDPR is groot. Zo groot dat deze groep vaak niet eens weet van het bestaan, laat staan dat de wet al vanaf 25 mei a.s. van kracht is.

Wat is GDPR?
De GDPR (General Data Protection Regulation) (of in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) schrijft voor dat bedrijven de privacy van hun klanten beschermen. De boetes voor wie verzaakt zijn fors: maximaal 20 miljoen euro of, indien dat hoger uitvalt, 4 procent van de omzet. Nu zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet meteen de eerste de beste freelancer in de kraag vatten, maar naar de letter van de GDPR loop je dus wel een risico. Verder is het naar je klanten toe wel zo professioneel om een privacy statement te hebben als je hun persoonsgegevens verwerkt. Dit doe je bijvoorbeeld al wanneer je een klantenbestand met e-mailadressen bijhoudt.

Makkelijk geregeld
Het klinkt misschien als ingewikkelde materie, maar met VraagHugo maak je heel eenvoudig een op jouw situatie toegesneden privacy statement. Vervolgens attendeer je je klanten op het privacy statement, bijvoorbeeld door het op je website te zetten of op de toonbank te leggen.

De ene zzp’er is de andere niet
‘Hoewel het voor elke onderneming wettelijk verplicht wordt, is bescherming van persoonsgegevens voor sommigen cruciaal’, aldus Micha Schimmel, privacy specialist bij SOLV Advocaten en ook verbonden aan VraagHugo. ‘Neem je verantwoordelijkheid met name als je gevoelige gegevens verwerkt.’ Dan gaat het om informatie over gezondheid, financiën, strafrechtelijke feiten, godsdienst, seksuele geaardheid én data waaruit kwaadwillenden gevoelige gegevens kunnen afleiden.

Geheugensteuntjes
Als zzp'er sla je wellicht wat weetjes over je klanten op, al was het maar om de volgende keer te vragen hoe het met die operatie is afgelopen. Daarvoor heb je wel toestemming van de klant nodig en die krijg je door hem of haar te wijzen op je privacy statement. Micha Schimmel: ‘De kans dat het zonder privacy statement misgaat is misschien gering, maar de moeite om het te regelen al helemaal.’ Met een paar keer klikken stel je hier een privacy statement op.